Đăng Ký – Đăng Nhập Sử Dụng Phần Mềm

dang nhapDiễn tả:

 • Đăng ký dử dụng phần mềm nếu chưa có tài khoản hoặc đăng nhập vào phần mềm nếu đã có tài khoản.
 • Với mỗi người dùng hệ thống sẽ cung cấp tài khoản & mật mã truy cập. Sau khi đăng nhập, người dùng chỉ được phép truy cập các tính năng được quản trị phân quyền.
 • Với bất kỳ thao tác nào của người dùng hệ thống sẽ lưu lại lịch sử thao tác trên hệ thống, nhằm mục đích kiểm tra lại khi có sự cố.
 • Thao tác người dùng được lưu lại một cách hoàn toàn tự động và trung thực và không thể chỉnh sửa hay xóa bỏ.

a, Đăng Ký Tài Khoản Mới

Diễn tả: Đăng ký tài khoản để sử dụng phần mềm.

Thao tác:

 • Từ menu Đăng nhập bấm vào nút “Đăng ký”.
 • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin khai báo thông tin đăng ký để sử dụng được phần mềm

sang ki su dung

 • Nhập đầy các trường thông tin ở form “ Thông tin đăng ký” “ Khách sạn đăng ký”.
 • Một số trường thông tin cần chý ý khi khai báo:

      +   Loại hình: trong mục loại hình sẽ có nhiều thông tin loại hình kinh doanh đăng ký như  Hotel,Homstay, Massage, Karaoke, Spa.

Khi đăng ký cần chọn đúng hình thức loại hình kinh doanh của mình để đăng ký.

      +   Số lượng phòng: nhập số lượng phòng kinh doanh thực tế của khách sạn.

VD: Khi đã khai báo số lượng phòng là 30 phòng rồi thì khi tạo sơ đồ phòng sẽ không  thể khai báo số lượng phòng vượt quá số lượng là 30 phòng.

      +    Thêm khách sạn: sau khi nhập số lượng phòng xong thì bắt buộc phải bấm nút “ Thêm khách sạn “ để cập nhật thông tin khách sạn muốn đăng ký vào hệ thống.

       +   Email: Trường thông tin Email trong form thông tin “ Khách sạn đăng ký “ là email quản trị chính thức cao nhất ( account admin ) khi sử dụng phần mềm sau này nên khi đăng ký  chú ý là dùng email của chủ đầu tư hoặc người quản lý cấp cao nhất.

 • Sau khi khai báo đầy đủ tất cả các trường thông tin xong bấm nút “ Cập nhật” để hoàn tất việc đăng ký sử dụng phần mềm.
 • Hệ thống sẽ đưa ra thông báo người đăng ký truy cập vào email của mình để kích hoạt sử dụng phần mềm.
 • Đăng nhập vào email đã đăng ký để kích hoạt xác nhận việc sử dụng phần mềm
 • Khi xác nhận tài khoản thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo

b. Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Đã Có

Diễn tả: Đăng nhập vào phần mềm với tài khoản đã có sẵn.

Thao tác:

 • Từ giao diện đăng nhập nhập email và mật khẩu đã có
 • Bấm nút “ Đăng nhập” để đăng nhập vào phần mềm


0904 572 090