Báo Cáo Giao Ca

Diễn tả: Chốt số liệu về tiền cũng như số lượng xuất nhập tồn các mặt hàng minibar giữa các ca làm việc với nhau để đóng tồn số liệu từ ca trước sang ca sau.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng ta bấm chuột trái chọn “ Báo Cáo Giao Ca”.

Bao cao giao ca

 

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thống kê báo cáo để cho ta kiểm tra các thống kê chính xác về tiền, về số lượng xuất nhập tồn các hàng minibar trước khi tiến hành đóng sổ giao ca giữa các ca làm việc với nhau.

thong ke bao cao giao ca

  • Sau khi kiểm tra các số liệu trên phần mềm đã khớp với thực tế ta bấm nút “ Đóng ca” để chốt số liệu giao ca.

dong giao ca

Chú ý:

+ Cần kiểm tra các số liệu thống kê trên phần mềm cho đúng với thực tế phát sinh trước khi tiến hàn “ Đóng ca” vì sau khi đã bấm nút “ Đóng ca” thì sẽ không thể chỉnh sửa được nếu xảy ra sai sót.

+ Mỗi ngày chỉ được phép “ Đóng ca” một lần.0904 572 090