Bật – Tắt Điện Phòng Trống

Diễn tả:

  • Khi phòng trống không có khách hoặc phòng vừa có khách check out thì nguồn điện trên phòng sẽ luôn bị ngắt.
  • Do vậy muốn kích hoạt nguồn điện trên phòng để cho buồng phòng dọn phòng hoặc cho khách đi xem phòng ta bắt buộc phải sử dụng tính năng “ Bật điện “ trên phần mềm để kích hoạt nguồn điện cho phòng.
  • Khi sử dụng tính năng “ Bật điện” nguồn điện trên phòng sẽ chỉ được kích hoạt trong khoảng thời gian cho phép ví dụ: 10 phút, 15 phút… Khoảng thời gian là là do người quản lý hoặc chủ đầu tư đưa ra. Quá khoảng thời gian quy định trên điện trên phòng cũng sẽ tự động được ngắt.

Thao tác: Bấp chuột trái chọn vào phòng cần bật điện sau đó bấm chuột phải chọn tính năng “ Bật điện”.

 

bat dien phong trong

  • Ngay lập tức nguồn điện trên phòng sẽ được kích hoạt và được thể hiện trên phần mềm bằng việc bóng đèn chiếu sáng trên sơ đồ phòng của phòng đó sẽ được bật.

dien da duoc kich hoat

  • Để tắt điện ta bấm chuột trái chọn vào phòng đó rồi bấm chuột phải chọn tính năng “ Bật điện “. Ngay lập tức nguồn điện trên phòng sẽ được tắt và được thể hiện trên phần mềm bằng việc bóng đèn chiếu sáng trên sơ đồ phòng của phòng đó sẽ được tắt.
  • Nếu không tắt điện bằng tay thì điện trên phòng cũng sẽ tự động ngắt theo khoảng thời gian được quy định.


0904 572 090