Cập Nhật Dịch Vụ Minibar – Chỉnh Sửa Dịch Vụ Mini Bar

Cập Nhật Dịch Vụ Minibar

Diễn tả: Cập nhật đồ uống minibar khi khách sử dụng.

Thao tác: Bấp đúp chuột trái vào phòng cần cập nhật dịch vụ.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin đặt phòng.
  • Ta bấm chọn nút “ + “ ở cột “ Thêm “ phía trước tên mặt hàng cần cập nhật.
  • Bấm “ Cập nhật” để hoàn tất việc tạp dịch vụ đồ uống minibar cho khách.

cap nhat dich vu minibar

Chỉnh Sửa Dịch Vụ Minibar

Diễn tả: Chỉnh sửa đồ uống minibar khi khách sử dụng.

Thao tác: Bấp đúp chuột trái vào phòng cần cập nhật dịch vụ.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin đặt phòng.
  • Ta bấm chọn nút ở cột “ Trả lại” phía trước tên mặt hàng cần cập nhật.
  • Trong trường hợp muốn xóa hẳn số lượng dịch vụ đã tạo ta bấm chọn nút ở cột “ Xóa “ để xóa toàn bộ số lượng mặt hàng minibar đã tạo.
  • Bấm “ Cập nhật” để hoàn tất việc tạp dịch vụ đồ uống minibar cho khách.

sua minibar0904 572 090