Diễn tả: Chuyển phòng cho khách khi có sự thay đổi .

Thao tác: Bấp đúp chuột trái vào phòng cần chuyển.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin đặt phòng của khách.
  • Bấm nút “ Chuyển phòng”.
  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để chuyển phòng cho khách.

chuyen phong cho khach

  • Bấm chuột trái vào ô “ Chuyển tới phòng” để chọn phòng cần chuyển đến. Những số phòng được hiển thị ra là những số phòng trống và sẵn sàng cho đặt.
  • Bấm “ Chuyển phòng “ để hoàn tất việc chuyển phòng cho khách.


0904 572 090