Chuyển Trạng Thái Phòng Bẩn Sang Phòng Sạch

Diễn tả: Chuyển trạng thái phòng từ phòng bẩn chưa được dọn sau khi khách check out sang thành phòng sạch sau khi đã được bộ phận buồng phòng dọn sạch.

Thao tác: Bấp chuột trái chọn vào phòng cần chuyển trạng thái sau đó bấm chuột phải chọn “ Dọn phòng”.

trang thai phong ban

 

  • Phòng sẽ ngay lập tức được chuyển sang trạng thái là phòng trống sạch.

phong sachTrả lời

0904 572 090