Lịch Sử Sử Dụng Phần Mềm

Diễn tả: Xem lịch sử thao tác của account sử dụng trên phần mềm.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng ta bấm chuột trái chọn “ Thiết đặt hệ thống”.

  • Ta bấm chuột trái chọn nút “ Lịch sử người dùng”.
  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin cho phép ta tìm kiếm và xem lịch sử sử dụng phần mềm chi tiết.
  • Ta nhập các thông tin về lịch sử muốn xem như: từ ngày – đến ngày, số phòng, thao tác, người tạo… rồi bấm nút “ Tìm kiếm” để đưa ra lịch sử sử dụng chi tiết trên phần mềm.

Lich su su dung phan mem0904 572 090