Diễn tả: Quản lý số lượng xuất nhập tồn của các mặt hàng đồ uống minibar

Thao tác: Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “ Quản Lý Kho “.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin trong tính năng quản lý kho.

quan ly khoTạo Phiếu Nhập Kho

Diễn tả: Tạo phiếu nhập kho.

Thao tác: Trên giao diện “ Quản lý kho” ta bấm chuột trái chọn tính năng “ Nhập kho”.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tạo phiếu nhập kho.
  • Ta nhập số lượng, đơn giá các mặt hàng cần nhập kho vào ô “ SL”“ Đơn giá”.
  • Bấm nút “ Cập nhật” để hoàn tất việc tạo phiếu nhập kho.

Tao phieu nhap kho

Tìm Kiếm – Chỉnh Sửa Phiếu Nhập Kho

Diễn tả: Tìm kiếm hoặc chỉnh sửa phiếu nhập kho đã được tạo.

Thao tác: Trong giao diện quản lý kho ta tìm kiếm phiếu nhập kho cần chỉnh sửa bằng cách chọn các thông tin cần tìm kiếm như: người tạo, thời gian tạo rồi bấm nút “ Tìm kiếm” để tìm ra phiếu nhập kho cần chỉnh sửa.

tim kiem chinh su phieu nhap kho

  • Bấm chuột trái 01 lần vào phiếu cần chỉnh sửa để xem nội dung chi tiết phiếu.
  • Bấm đúp chuột trái vào phiếu cần chỉnh sửa.
  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin chi tiết của phiếu nhập kho đã tạo.

chi tiet phieu nhap kho

  • Chỉnh sửa lại số lượng các mặt hàng hoặc các nội dung cần chỉnh sửa.
  • Bấm nút “ Cập nhật” để hoàn tất việc chỉnh sửa.
  • Bấm nút “ Xóa” để xóa toàn bộ phiếu nhập kho đã tạo.


0904 572 090