Tắt Điện Khi Khách Ra Ngoài – Bật Điện Khi Khách Quay Về

Diễn tả: Khi sử dụng phần mềm tích hợp với hệ thống quản lý điện Ezibee ta có thể chủ động tắt điện nguồn trong phòng ngay trên phần mềm quản lý điện Ezibee khi có khách ra ngoài hoặc bật lại nguồn điện trong phòng khi khách quay về.

Việc này nhằm mục đích tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho khách sạn, tránh thất thoát tiền điện cho khách sạn khi khách không ở trong phòng.

Thao tác:

  • Bấp chuột trái chọn vào phòng cần bật – tắt nguồn điện.
  • Bấm chuột phải chọn tính năng “ khách ra ngoài / quay về “.

khach ra ngoai quay ve

  • Ngay lập tức nguồn điện trên phòng sẽ được ngắt hoàn toàn và được thể hiện trên phần mềm bằng việc bóng đèn chiếu sáng trên sơ đồ phòng của phòng đó sẽ được tắt.
  • Khi khách quay trở về ta cũng bấm chuột trái chọn phòng cần bật lại nguồn điện, sau đó bấm chuột phải chọn tính năng “ khách ra ngoài / quay về “.

Tat dien khi khach ra khoi phong

  • Ngay lập tức nguồn điện trên phòng sẽ được bật lại và được thể hiện trên phần mềm bằng việc bóng đèn chiếu sáng trên sơ đồ phòng của phòng đó sẽ được hiển thị.


Trả lời

0904 572 090