Thanh Toán – Check Out Cho Phòng

Diễn tả: Thanh toán và check out cho phòng khi khách có yêu cầu trả phòng.

Thao tác: Bấp đúp chuột trái vào phòng cần check out.

  • Hệ thống sẽ hiển thị ra bảng thông tin đặt phòng của khách với đầy đủ tiền phòng và các khoản dịch vụ khách đã sử dụng trong quá trình lưu trú tại khách sạn.
  • Bấm nút “ Thanh Toán” để thanh toán hóa đơn cho phòng.

check-out-thanh-toan-ezibee-pms

  • Hệ thống sẽ hiển thị bảng thông tin

thanh toan

  • Bấm “Yes” để kết thúc việc thanh toán hóa đơn cho phòng.
  • Lưu ý: Trước khi tiến hành thanh toán hóa đơn trên phần mềm phải chắc chắn rằng số tiền được thanh toán là đúng với thực tế. Bời khi đã thanh toán hóa đơn rồi sẽ không sửa lại được nếu có sai sót xảy ra.
  • Sau khi đã được thanh toán nguồn điện trên phòng ngay lập tức sẽ bị ngắt và phòng sẽ được hiển trị trạng thái phòng là bẩn chưa được dọn.

trang thai phong banTrả lời

0904 572 090