Thiết đặt giá phòng

Diễn tả: Thiết đặt các khung giá tính tiền phòng cho khách ở tại khách sạn.

Thao tác: Từ giao diện sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “ Thiết đặt giá”.

    • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta thiết lập giá cho các loại phòng.

Thiet-dat-gia-phong

    • Ta bấm chuột trái chọn chon để chọn loại phòng cần thiết lập khung giá tính tiền.

Chon-loai-phong-thiet-lap-gia

  • Bấm nút “ Chọn” để chọn loại phòng cần thiết lập khung giá tính tiền.

gia-phong-sau-khi-duoc-thiet-lap0904 572 090