Thiết Đặt Minibar – Dịch Vụ

Diễn tả: Thiết đặt các mặt hàng đồ uống minibar, các loại dịch vụ có trong khách sạn.

Thao tác:

  • Từ giao diện sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn tính nắng “ Thiết đặt minibar – dịch vụ”.
  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để thiết đặt các danh mục minibar và dịch vụ.

thiet-dat-dich-vu-minibar-ezibee

  • Ta sẽ tiến hành khai báo các thông tin của mặt hàng cần thiết lập như: Mã, tên, đơn vị và giá bán.
  • Sau khi khai báo đầy đủ nội dung các thông tin ta bấm “ Cập nhật” để hoàn tất việc tạo mới danh mục mặt hàng.
  • Nếu muốn chỉnh sửa nội dung thông tin các mặt hàng đã thiết lập ta bấm đúp chuột trái vào mặt hàng đó rồi nhập lại nội dung thông tin cần sửa. Sau đó bấm “ Cập nhật” để hệ thống lưu lại những nội dung vừa chỉnh sửa.
  • Nếu muốn xóa danh mục mặt hàng đã có ta bấm đúp chuột trái vào mặt hàng đó rồi bấm nút “ Xóa”. Hệ thống sẽ hỏi lại để xác nhận việc xóa mặt hàng. Chọn “ Yes” để hoàn tất việc xóa mặt hàng.


0904 572 090