Thiết Đặt Thông Tin Dữ Liệu Cho Khách Sạn Mới Đăng Ký

Diễn tả: Thiết đặt các thông tin dữ liệu ban đầu cho khách sạn

Thao tác:

 • Sau khi đăng nhập thành công đối với những tài khoản mới đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị ra bảng thông tin yêu cầu người dùng thiết đặt các thông số dữ liệu ban đầu để có thể tiến hành sử dụng phần mềm.
 • Các thông số ban đầu cần thiết đặt bao gồm:

+    Loại phòng: Tên các loại phòng có trong khách sạn. VD: Deluxe, Superior, Suite…

+    Tòa nhà: Tên các tòa nhà có trong khách sạn. VD: Tòa A, Tòa B…

+    Khu vực: Tên các khu vực có trong khách sạn. VD: Khu khách sạn, khu massage, khu

Karaoke.

+    Tầng: Các tầng có trong khách sạn. VD: Tầng 1, tầng 2, tầng 3…

+    Phòng: Các số phòng kinh doanh cụ thể có trong khách sạn. VD: Phòng 101. 202, 302…

Thiết Đặt Loại Phòng

Diễn tả: Thiết đặt tên các loại phòng.

Thao tác: Từ bảng thông tin “ Thiết đặt phòng” bấm chuột trái chọn vào “ Loại phòng”

 • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để khai báo các loại phòng có trong khách sạn.
 • Nhập mã và tên loại phòng vào trường thông tin “ Mã ”“ Tên”.
 • Bấm nút “Cập nhật” để hoàn tất việc cập nhật loại phòng.

thiet dat loai phong

Thiết Đặt Tòa Nhà

Diễn tả: Thiết đặt tên các tòa nhà.

Thao tác: Từ bảng thông tin “ Thiết đặt phòng” bấm chuột trái chọn vào “ Tòa nhà”

 • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để khai báo các tòa nhà có trong khách sạn.
 • Nhập mã và tên tòa nhà vào trường thông tin “ Mã ”“ Tên”.
 • Bấm nút “Cập nhật” để hoàn tất việc cập nhật tòa nhà.

 

thiet dat toa nha

Thiết Đặt Khu Vực

Diễn tả: Thiết đặt tên các khu vực.

Thao tác: Từ bảng thông tin “ Thiết đặt phòng” bấm chuột trái chọn vào “ Khu vực”

 • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để khai báo các khu vực có trong khách sạn.
 • Nhập mã và tên khu vực vào trường thông tin “ Mã ”“ Tên”.
 • Bấm nút “Cập nhật” để hoàn tất việc cập nhật khu vực.

 

thiet dat toa nha

 

Thiết Đặt Tầng

Diễn tả: Thiết đặt tên các tầng.

Thao tác: Từ bảng thông tin “ Thiết đặt phòng” bấm chuột trái chọn vào “ Tầng”

 • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để khai báo các tầng có trong khách sạn.
 • Nhập mã và tên các tầng vào trường thông tin “ Mã ”“ Tên”.
 • Bấm nút “Cập nhật” để hoàn tất việc cập nhật tầng.

thiet dat tang

Thiết Đặt Số Phòng

Diễn tả: Thiết đặt tên các số phòng.

Thao tác: Từ bảng thông tin “ Thiết đặt phòng” bấm chuột trái chọn vào “ Phòng”

 • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để khai báo các số phòng kinh doanh thực tế có trong khách sạn.
 • Ta sẽ khai báo nội dung thông tin theo hướng dẫn như sau:

thiet dat so phong

+    Tòa: số phòng cần khai báo thuộc tòa nào thì ta chọn toà đó.

+    Tầng: số phòng cần khai báo thuộc tầng nào thì ta chọn tầng đó.

+    Khu vực: số phòng cần khai báo thuộc khu vực nào thì ta chọn khu vực đó.

+    Chức năng: để là Guest

+    Loại phòng: số phòng cần khai báo thuộc loại phòng nào thì ta chọn loại phòng đó.

+    Số phòng, tên phòng: Nhập số phòng và tên phòng cần thiết lập.

+    Địa chỉ IP: khai báo địa chỉ IP tĩnh của bộ điều khiển trung tâm.

 • Khi phần mềm đăng ký sử dụng có tích hợp với hệ thống quản lý điện thông minh Ezibee thì ta sẽ khai báo dòng thông tin này. Còn nếu không thì bỏ qua.
 • Mỗi bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống quản lý điện sẽ có một địa chỉ IP tĩnh riêng.
 • Sau khi lắp đặt hệ thống sẽ được người lắp đặt quy định mỗi số phòng trong khách sạn sẽ được điều khiển bật tắt điện theo địa chỉ IP của bộ điều khiển trung tâm nào.

+    PORTS: số cổng mặc định sẵn có của bộ điều khiển trung tâm.

 • Khi phần mềm đăng ký sử dụng có tích hợp với hệ thống quản lý điện thông minh Ezibee thì ta sẽ khai báo dòng thông tin này. Còn nếu không thì bỏ qua.
 • Bộ điều khiển trung tâm sẽ có loại 04 cổng, bộ 08 cổng hoặc bộ 16 cổng.

Bộ 04 cổng sẽ có tác dụng đấu nối điều khiển điện cho 04 phòng khách sạn.

Bộ 08 cổng sẽ có tác dụng đấu nối điều khiển điện cho 08 phòng khách sạn.

Bộ 16 cổng sẽ có tác dụng đấu nối điều khiển điện cho 16 phòng khách sạn.

+    ROID: khai báo thứ tự cổng điều khiển điện tương ứng với số phòng cụ thể

 • Khi phần mềm đăng ký sử dụng có tích hợp với hệ thống quản lý điện thông minh Ezibee thì ta sẽ khai báo dòng thông tin này. Còn nếu không thì bỏ qua.
 • Trong mỗi bộ điều khiển trung tâm sẽ có các cổng để đấu nối dây điều khiển thiết bị điện đi theo từng số phòng cụ thể. Cái này sẽ do người thi công lắp đặt quy định.

VD: Bộ điều khiển trung tâm 04 cổng sẽ có 04 cổng để đấu nối đầu dây điều khiển cho 04 phòng khách sạn được người lắp đặt quy định như sau.

Bộ điều khiển trung tâm 04 cổng có địa chỉ IP là 192.168.1.245 sẽ được người lắp đặt quy định như sau:

Phòng 201 là cổng số 01

Phòng 202 là cổng số 02

Phòng 203 là cổng số 03

Phòng 204 là cổng số 04

 • Sau khi khai báo đầy đủ các thông số xong bấm “ Cập nhật” để hoàn tất việc thiết đặt số phòng cũng như các thông số ban đầu của hệ thống
 • Muốn chỉnh sửa thông tin về phòng đã tạo thì ta bấm đúp chuột trái chọn vào phòng đó, chỉnh sửa thông tin rồi bấm “ Cập nhật” để hệ thống lưu lại.
 • Bấm “ Thoát” để trở về giao diện chính của phần mềm.

 

so do phong0904 572 090