Thống Kê Tổng Hợp

Diễn tả: Đưa ra báo cáo thống kê tổng hợp về tình hình kinh doanh của khách sạn theo ngày.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “ Thống kê tổng hợp “.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thống kê, ta chọn ngày cần xem thống kê rồi bấm “ Thống kê” để đưa ra được bảng thống kê tổng hợp chung tình hình kinh doanh của khách sạn.

 

 

Thong ke tong hop0904 572 090