Diễn tả: Tìm kiếm hóa đơn đã thanh toán với khách, tìm kiếm doanh thu theo khoảng thời gian lựa chọn

Thao tác:  Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “ Thu ngân “.

 

thu ngan

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tìm kiếm danh sách hóa đơn đã thanh toán.

 

danh sach hoa doen

 

  • Ta nhập các thông tin cần tìm kiếm như: từ ngày đến ngày, từ giờ đến giờ, số phòng.
  • Sau đó bấm nút “ Tìm kiếm”, phần mềm sẽ đưa ra danh sách các hóa đã được thanh toán và tổng doanh thu cũng sẽ được hiển thị theo khoảng thời gian lựa chọn.
  • Nếu muốn tìm kiếm hóa đơn theo dạng từ giờ đến giờ ta nhập số giờ cần tìm kiếm vào sau số ngày.

Tim kiem lich su khach luu tru0904 572 090