Tìm Kiếm Dịch Vụ Khách Đã Sử Dụng

Diễn tả: Tìm kiếm thông tin về các khoản dịch vụ khách đã sử dụng tại khách sạn.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng ta bấm chuột trái chọn “ Minibar & Dịch vụ khác”.

tim kiem dich vu khach su dung

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tìm kiếm thông tin về các khoản dịch vụ khách đã sử dụng.
  • Ta nhập các thông tin cần tìm kiếm về dịch vụ như: thời gian khách sử dụng, tên người thu ngân, số phòng…
  • Bấm nút “ Tìm kiếm” để đưa ra nội dung thông tin cần tìm kiếm.

danh sach dich vu khach su dung0904 572 090