Tìm Kiếm Lịch Sử Khách Đã Lưu Trú

Diễn tả: Tìm kiếm thông tin về khách đã lưu trú tại khách sạn.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng ta bấm chuột trái chọn “ Khách lưu trú”.

tim kiem lich su luu tru

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tìm kiếm thông tin về khách.
  • Ta nhập các thông tin cần tìm kiếm về khách như: thời gian khách ở, tên người thu ngân, số phòng…
  • Bấm nút “ Tìm kiếm” để đưa ra nội dung thông tin cần tìm kiếm.

danh sach khach luu tru0904 572 090