CRS (hệ thống đặt phòng trung tâm) là gì?

Ngày nay, số lượng khách đặt trực tiếp qua các kênh offline (walk-in) trong ngành khách sạn giảm hàng năm. Trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu, 75% tổng số đặt phòng khách sạn được thực hiện trực tuyến.. Trong số đó, 40% đặt phòng được thực hiện qua Booking.com, 32%. - Thông qua các trang tổng hợp khác và 21% - thông qua trang web của khách sạn. Điều đó chứng tỏ rõ ràng tầm quan trọng của việc khách sạn kết nối với các kênh đặt phòng trực tuyến khác nhau để phát triển và thu hút nhiều khách hàng hơn thông qua hệ thống đặt phòng trung tâm CRS

Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý khách sạn 3 sao

Hệ thống đặt phòng trung tâm CRS là một loại phần mềm đặt phòng được sử dụng để cập nhật và duy trì thông tin của một hay nhiều khách sạn liên quan đến số lượng phòng trống và giá để khách sạn hoặc chuỗi khách sạn có thể quản lý đặt phòng của khách và quá trình thực hiện xung quanh việc đặt phòng đó.

Các đặt phòng này được quản lý trên nhiều kênh phân phối như : Trang web đặt phòng của bên thứ 3, công cụ đặt phòng trực tiếp trên internet, hệ thống phân phối toàn cầu (GDS), các đối tác và các kênh bán lẻ khác. CRS tập trung dữ liệu từ Phần mềm quản lý khách sạn (PMS), các kênh bán phòng, hệ thống đặt chỗ qua điện thoại. Các dữ liệu này được tập hợp từ một hoặc nhiều cơ sở vào CRS

CRS sẽ chuyển dữ liệu đặt phòng từ Phần mềm quản lý khách sạn PMS đến các kênh phân phối theo  thời gian thực để khách sạn có thể tiếp cận khách hàng của mình qua nhiều kênh như một phần trong chiến lược phân phối của họ. Nền tảng này cho phép quản lý việc phân bổ phòng cho các nhóm và chuỗi đơn lẻ đến đa sản phẩm, đặc biệt hữu ích cho những người quản lý muốn có một nguồn duy nhất để quản lý các chiến lược đa kênh và đa sản phẩm. Bộ phận kinh doanh có thể đáp ứng nhu cầu thị trường và điều chỉnh giá một cách nhanh chóng và Bộ phận quản lý tiền sảnh (lễ tân) có thể tạo đặt chỗ và phân bổ các phòng từ một nguồn thực tế trong khi khách có thể tiếp cận các ưu đãi của nhiều khách sạn từ một nguồn chính xác duy nhất.

CRS hoặc được bao gồm trong Phần mềm quản lý khách sạn Ezibee PMS hoặc có thể là một phần mềm độc lập. Nó liên quan chặt chẽ đến quầy lễ tân và bộ phận kinh doanh, vì nó chuyển tất cả thông tin về các đặt chỗ mới để xử trên các module quản lý kinh doanh của PMS, và nó thực hiện thay đổi giá theo các biến nhất định, do đó ảnh hưởng đến doanh thu.

Việc thực hiện CRS làm tăng hiệu quả tổng thể do tự động hóa nhiều quy trình, tức là cập nhật ngay lập tức ARI của khách sạn trên tất cả các kênh phân phối hoặc gửi email xác nhận. . Ngoài ra,hệ thống quản lý đặt phòng CRS cung cấp một cách dễ dàng để khách hàng quản lý đặt phòng của riêng họ, làm tăng sự hài lòng và lòng trung thành của họ.

Điều quan trọng, CRS rất quan trọng đối với chiến lược phân phối đa dạng, để tăng REVPAR (doanh thu trên mỗi phòng có sẵn) và đảm bảo hiệu quả hoạt động giữa các khách sạn độc lập hoặc các chuỗi khách sạn trong hệ thống.

Xem thêm: Phần mềm quản lý khách sạn 5 sao

hotline