Đối tác Bida, Karaoke, Massage

Massage Ngân Giang

Massage Ngân Giang

Cơ sở Massage Ngân Giang Tp Hưng Yên, đã lắp đặt giải pháp thông minh gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát doanh thu khi thuê nhân viên. 

Karaoke Top Hit - Bắc Giang

Karaoke Top Hit - Bắc Giang

Cơ sở Karaoke, Massage Top Hit Bắc Giang, đã lắp đặt giải pháp thông minh gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát doanh thu khi thuê nhân viên. 

hotline