HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KHÓA THẺ TỪ ADEL

yle="text-align:justify">Sử dụng thẻ từ không khó nhưng để cài đặt phần mềm khóa thẻ từ khách sạn thì không phải ai cũng có thể làm được. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm khóa khách sạn chi tiết.

I) Setup phần mềm khóa Adel

Đầu tiên ta cài đặt phần mềm SQL 2008 xong ta sẽ cài tiếp đến phần mềm khóa adel và chọn cài đặt như hình bên dưới:


Ở đây ta điền lần lượt vào các ô Server Name, server user, password (những thông tin này khi ta cài đặt SQL 2008 như nào thì ta điền vào bên dưới)     


Tiếp theo ta chọn vào Build Database


Ta chọn Install iDLK .....  và bấm Next và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới


Như vậy ta đã cài đặt xong phần mềm khóa Adel

II) Setup data và cài đặt sử dụng phần mềm

 Mở phần mềm Adel lên đăng nhập vào phần mềm và bắt đầu tạo sơ đồ phòng:

 Vào Room -> Room Zone Management


Ở đây Foreman Zone & Maid Zone  ta để mặc đinh. 

Floor Zone là đặt tầng (ở đây khách sạn của chúng ta có bao nhiêu tầng thì add bấy nhiêu Floor)

Zone Name là tên tầng ta muốn đặt


Tiếp theo ta chọn Room -> Room Type Management (đây là đặt tên loại phòng, tùy theo tên chúng ta muốn đặt)


Tiếp theo chọn Room-> Make Room Wizard  để tạo phòng

Foreman Zone & Maid Zone  giữ nguyên, chỉ thay đổi Floor Zone  để chọn tầng và bấm Next


Room No From  là số phòng, VD ở đây ta tao 10 phòng từ 0010-0110. Sau đó bấm Next


Và đây là sơ đồ phòng sau khi ta cài đặt xong.


Để có thể sử dụng khóa phòng,  ổ khóa thẻ từ đó phải được cài đặt đầy đủ các thẻ  sau:

-    Thẻ System (có tác dụng để đăng ký mới và xóa trắng)

-    Thẻ Program (đây là thẻ cài đặt chương trình ) 

-    Thẻ Floor (đây là thẻ cài đặt số tầng)

-    Thẻ Clock (đây là thẻ thời gian)

-    Thẻ Guest (đây là thẻ cho khách mở cửa phòng)    

Các bước để cài đặt một bộ khóa thẻ từ khách sạn như sau: (ta nhớ lắp pin đầy đủ cho khóa trước khi cài đặt nhé) :

 Bước 1: Ta đưa thẻ System vào ngay vị trí quẹt thẻ trên khóa từ, ta sẽ nghe thấy 1 tiếng beep và đèn sẽ hiển thị lên (Lưu ý thẻ System  có 2 chức năng đăng ký và xóa trắng khóa, vì thế khi bạn quẹt thẻ sẽ có 2 trạng thái.Quẹt lần đầu là để đăng ký mới, quẹt lần 2 là để xóa trắng khóa ) .

Bước 2: Sau khi quẹt xong thẻ System ta tiếp tục quẹt đến thẻ Program  lúc này khóa sẽ kêu “beep” 1 tiếng kèm theo đèn màu xanh sáng lên và sau đó đèn  sẽ tiếp tục nháy màu xanh đỏ liên tục (đây là thẻ cài đặt chương trình ).

Bước 3: Sau khi quẹt xong thẻ Program , ta tiếp tục quẹt đến thẻ Floor  lúc này khóa sẽ kêu “beep” 1 tiếng kèm theo đèn màu xanh sáng lên và sau đó đèn  sẽ tiếp tục nháy màu xanh đỏ liên tục.(Lưu ý ở đây khi ta cài thẻ Floor phải đúng với số tầng của thẻ.VD ta đang cài đặt khóa tầng 2 thì phải dùng đùng thẻ Floor của tầng 2 để cài, nếu dùng cài cho tầng khác khóa sẽ báo lỗi).

Bước 4: Sau khi quẹt xong thẻ Floor, ta tiếp tục quẹt đến thẻ Guest  lúc này khóa sẽ kêu “beep” 1 tiếng kèm theo đèn màu xanh sáng lên và sau đó đèn  sẽ tiếp tục nháy màu xanh đỏ liên tục. Bạn đợi một chút đèn tắt và khóa sẽ trờ về trạng thái bình thường.

Bước 5: Sau khi khóa trở về trạng thái bình thường, tiếp tục quẹt đến thẻ Clock là xong.(Lưu ý khi quẹt thẻ Guest xong phải đợi đèn tắt khóa về trạng thái bình thường mới được cài đến thẻ Clock, nếu ta cài ngay thì khóa sẽ báo lỗi. Và bắt buộc phải cài lần lượt và đúng thứ tự như các bước trên thì khóa mới có thể dùng thẻ Guest mở cửa được).

Ngoài ra ta có thể tạo thêm thẻ từ khách sạn Master card( thẻ này dùng để mở tất cả các phòng trong khách sạn)   

hotline