Nha Trang Palace Hotel

Khách sạn Nha Trang Palace Hotel mô 170 phòng tại Sài Gòn, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn 5* Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ khách sạn giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

 Tên dự án: Nha Trang Palace Hotel

 Địa chỉ: Nha Trang

 Quy Mô: 170 phòng

 Cung cấp giải pháp: Phần mềm quản lý khách sạn Intelio tích hợp hệ thống khóa thẻ từ Khách Sạn

 Triển khai: 2020

 Mô tả giải pháp: Phần mềm quản lý khách sạn Resort Intelio đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của khách sạn Nha Trang Palace Hotel, giúp việc quản lý của chủ đầu tư trở nên hiệu quả, chi tiết và chính xác. Hệ thống báo cáo rõ ràng, chi tiết cho từng bộ phận riêng lẻ và báo cáo tổng hợp mọi điểm kinh doanh cho bộ phận quản lý kiểm soát. Đặc biệt phần mềm Intelio đã tích hợp được với hệ thống khóa thẻ từ của khách sạn để giúp cho việc sử dụng của nhân viên trở nên thuận tiện, giúp chủ đầu tư quản lý phòng chặt chẽ và chính xác. 

hotline