Đối tác Khách sạn, Resort

Resort Vườn Vua - Phú Thọ

Resort Vườn Vua - Phú Thọ

Resort Vườn Vua quy mô hơn 200 phòng tại Phú Thọ, sử dụng giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Khách sạn, Resort Intelio tích hợp với phần mềm kế toán 1C, giúp cho việc quản lý hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Scarlet Pearl Cruises - Hạ Long

Scarlet Pearl Cruises - Hạ Long

Tầu du lịch Scarlet Pearl Cruises - Hạ Long đã áp dụng những công nghệ hiện đại nhất với giải pháp khách sạn thông minh, kết hợp với giải pháp quản lý tổng thể, quản lý thông qua phần mềm Intelio

New Sun - Quảng Ninh

New Sun - Quảng Ninh

Khách sạn New Sun Hotel quy mô 36 phòng Quảng Ninh lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Glod tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát tuyệt đối Ezibee Ems.

Nha Trang Palace Hotel

Nha Trang Palace Hotel

Khách sạn Nha Trang Palace Hotel mô 170 phòng tại Sài Gòn, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn 5* Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ khách sạn giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Amacon - Buôn Ma Thuật

Amacon - Buôn Ma Thuật

Khách sạn Amacon quy mô 30 phòng tại TP Buôn Ma Thuật, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý Ezibee Glod giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Công Viên Di Sản - Hòa Bình

Công Viên Di Sản - Hòa Bình

Khu du lịch Công Viên Di Sản Hòa Bình quy mô dự kiến hơn 100 phòng tại Hòa Bình, sử dụng giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Khách sạn, Resort Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ Ez300

Queen Ann - Sài Gòn

Queen Ann - Sài Gòn

Khách sạn Queen Ann quy mô 56 phòng tại Sài Gòn, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ khách sạn giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Khách sạn Thái Bình Dương - Cửa Lò

Khách sạn Thái Bình Dương - Cửa Lò

Khách sạn Thái Bình Dương với quy mô 185 phòng tại cửa lò, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn 5* Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ khách sạn giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Khách sạn Petro Thái Bình

Khách sạn Petro Thái Bình

Khách sạn Petro Thái Bình quy mô 170 phòng tại Thái Bình, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn 5* Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ khách sạn giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Eureka Resort - Thanh Hóa

Eureka Resort - Thanh Hóa

Khách sạn Eureka resort với quy mô 271 phòng tại Thanh Hóa, sử dụng giải pháp phần mềm quản lý Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ khách sạn giúp cho việc quản lý khách sạn trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp. 

hotline