Công Viên Di Sản - Hòa Bình

Khu du lịch Công Viên Di Sản Hòa Bình quy mô dự kiến hơn 100 phòng tại Hòa Bình, sử dụng giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Khách sạn, Resort Intelio tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ Ez300

 Tên dự án: Khu du lịch Công Viên Di Sản 

 Địa chỉ: Hòa Bình

 Quy Mô: Dự kiến hơn 100 phòng

 Cung cấp giải pháp: Phần mềm quản lý khách sạn, Resort Intelio tích hợp với giải pháp quản lý toàn diện và hệ thống khóa thẻ từ Ezibee Lock Ez300 

 Triển khai: 2021

 Mô tả giải pháp: Phần mềm quản lý khách sạn, Resort Intelio đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của Công Viên Di Sản, giúp việc quản lý của chủ đầu tư trở nên hiệu quả, chi tiết và chính xác. Hệ thống báo cáo rõ ràng, chi tiết cho từng bộ phận riêng lẻ và báo cáo tổng hợp mọi điểm kinh doanh cho bộ phận quản lý kiểm soát. Đặc biệt Intelio được tích hợp hệ thống quản lý toàn diện và hệ thống khóa thẻ từ giúp cho chủ đầu tư tăng tiện ích dịch vụ khách sạn, quản lý phòng chặt chẽ, quản lý mọi lúc mọi nơi. 

hotline