New Sun - Quảng Ninh

Khách sạn New Sun Hotel quy mô 36 phòng Quảng Ninh lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Glod tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát tuyệt đối Ezibee Ems.

 Tên dự án: Khách sạn New Sun Hotel

 Địa chỉ: Quảng Ninh

 Quy Mô: 36 phòng

 Cung cấp giải pháp: Phần mềm quản lý khách sạn Ezibee Gold tích hợp hệ thống điện thông minh chống thất thoát Ezibee Ems

 Triển khai: 2021

 Mô tả giải pháp: Phần mềm quản lý Ezibee Gold đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của khách sạn New Sun Hotel, giúp việc quản lý của chủ đầu tư trở nên hiệu quả, chi tiết và chính xác. Hệ thống báo cáo rõ ràng, chi tiết cho từng bộ phận riêng lẻ và báo cáo tổng hợp mọi điểm kinh doanh cho bộ phận quản lý kiểm soát. Đặc biệt Ezibee Gold được tích hợp thêm với hệ thống điện thông minh Ezibee Ems, giúp chủ đầu tư quản lý mọi lúc mọi nơi chặt chẽ, chống thất thoát doanh thu, tiết kiệm điện một cách tối đa nhất, đưa nhân viên vào một quy trình chuẩn chỉ. 

hotline