Chuỗi MP - Bắc Ninh

Chuỗi MP Hotel với cơ sở ở tại khu vực Thuận Thành, Bắc Ninh đã lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh quản lý chặt chẽ Ezibee Ems và tích hợp khóa thẻ từ Ez300

 Tên dự án: Chuỗi MP Hotel

 Địa chỉ: Thuận Thành, Bắc Ninh

 Quy Mô: 16 phòng

 Cung cấp giải pháp: Phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp hệ thống điện thông minh chống thất thoát Ezibee Ems, tích hợp khóa thẻ từ Ezibee Lock Ez300

 Triển khai: 2020

 Mô tả giải pháp: Phần mềm quản lý Ezibee Silver đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của MP Hotel, giúp việc quản lý của chủ đầu tư trở nên hiệu quả, chi tiết và chính xác. Hệ thống báo cáo rõ ràng, chi tiết cho từng bộ phận riêng lẻ và báo cáo tổng hợp mọi điểm kinh doanh cho bộ phận quản lý kiểm soát. Đặc biệt Ezibee Silver được tích hợp thêm với hệ thống khóa thẻ từ và hệ thống điện thông minh, giúp chủ đầu tư tăng thêm dịch vụ, tiện ích cho cơ sở, đặc biệt giúp chủ đầu tư quản lý mọi lúc mọi nơi chặt chẽ, chống thất thoát doanh thu, tiết kiệm điện một cách tối đa nhất. 

hotline