Minh Anh Hotel - Hải Phòng

Minh Anh Hotel quy mô 26 phòng tại Hải Phòng lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh Ezibee Ems và Hệ thống khóa thẻ từ Ezibee Lock Ez300. 

 Tên dự án: Minh Anh Hotel

 Địa chỉ: Hải Phòng

 Quy Mô: 26 phòng

 Cung cấp giải pháp: Phần mềm quản lý khách sạn Ezibee Silver tích hợp hệ thống điện thông minh chống thất thoát Ezibee Ems và tích hợp khóa thẻ từ Ezibee Lock Ez300.

 Triển khai: 2021

 Mô tả giải pháp: Phần mềm quản lý Ezibee Silver đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của Minh Anh Hotel, giúp việc quản lý của chủ đầu tư trở nên hiệu quả, chi tiết và chính xác. Hệ thống báo cáo rõ ràng, chi tiết cho từng bộ phận riêng lẻ và báo cáo tổng hợp mọi điểm kinh doanh cho bộ phận quản lý kiểm soát. Đặc biệt Ezibee Silver được tích hợp thêm với hệ thống khóa thẻ từ và hệ thống điện thông minh, giúp chủ đầu tư tăng thêm dịch vụ, tiện ích cho cơ sở, đặc biệt giúp chủ đầu tư quản lý mọi lúc mọi nơi chặt chẽ, chống thất thoát doanh thu, tiết kiệm điện một cách tối đa nhất. 

 

hotline