Đối tác Nhà nghỉ

Chuỗi Queen - Hà Nội

Chuỗi Queen - Hà Nội

Chuỗi Queen Hotel với cơ sở ở tại khu vực Hà Đông, Hà Nội đã lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát doanh thu Ezibee Ems.

Thanh Bình - Hà Nội

Thanh Bình - Hà Nội

Thanh Bình Hotel quy mô 28 phòng tại Mỹ Đình, Hà Nội lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Glod tích hợp với hệ thống điện thông minh Ezibee Ems và Hệ thống khóa thẻ từ Ezibee Lock Ez700. 

Sala Hotel - Bắc Ninh

Sala Hotel - Bắc Ninh

Sala Hotel quy mô 23 phòng tại Từ Sơn, Bắc Ninh đã lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát doanh thu Ezibee Ems.

Minh Anh Hotel - Hải Phòng

Minh Anh Hotel - Hải Phòng

Minh Anh Hotel quy mô 26 phòng tại Hải Phòng lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh Ezibee Ems và Hệ thống khóa thẻ từ Ezibee Lock Ez300. 

Chuỗi MP - Bắc Ninh

Chuỗi MP - Bắc Ninh

Chuỗi MP Hotel với cơ sở ở tại khu vực Thuận Thành, Bắc Ninh đã lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh quản lý chặt chẽ Ezibee Ems và tích hợp khóa thẻ từ Ez300

Trường Linh - Hà Nội

Trường Linh - Hà Nội

Nhà nghỉ Trường Linh cơ sở tại Nhổn, Hà Nối đã lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát doanh thu Ezibee Ems.

Căn hộ Cosy Residence

Căn hộ Cosy Residence

Căn hộ thông minh Cosy Residence Đống Đa, Hà Nội đã lắp đặt giải pháp thông minh gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống khóa thẻ từ, khóa cửa cuốn và cốc điện thông minh.

hotline