Trường Linh - Hà Nội

Nhà nghỉ Trường Linh cơ sở tại Nhổn, Hà Nối đã lắp đặt giải pháp tổng thể gồm phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp với hệ thống điện thông minh chống thất thoát doanh thu Ezibee Ems.

 Tên dự án: Nhà nghỉ Trường Linh Hotel

 Địa chỉ: Nhổn, Hà Nội

 Quy Mô: 7 phòng

 Cung cấp giải pháp: Phần mềm quản lý Ezibee Silver tích hợp hệ thống điện thông minh chống thất thoát Ezibee Ems

 Triển khai: 2020

 Mô tả giải pháp: Phần mềm quản lý Ezibee Silver đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của Nhà nghỉ Trường Linh, giúp việc quản lý của chủ đầu tư trở nên hiệu quả, chi tiết và chính xác. Hệ thống báo cáo rõ ràng, chi tiết tổng hợp mọi điểm kinh doanh cho bộ phận quản lý kiểm soát. Đặc biệt Ezibee Silver được tích hợp thêm với hệ thống điện thông minh, giúp chủ đầu tư quản lý mọi lúc mọi nơi chặt chẽ, chống thất thoát doanh thu, tiết kiệm điện một cách tối đa nhất. 

hotline