Giải đấu bida WPBSA Q 2021/22

Hiệp hội Bida và Bi da Chuyên nghiệp Thế giới (WPBSA) đã thông báo về việc khởi động lại WPBSA Q Tour sẽ diễn ra trong mùa giải hiện tại này.

hotline