Câu hỏi thường gặp phần mềm

Báo Cáo Giao Ca

 

Diễn tả: Chốt số liệu về tiền phòng cũng như số lượng xuất nhập tồn các mặt hàng minibar giữa các ca làm việc với nhau để đóng tồn số liệu từ ca trước sang ca sau. 

Thao tác: Trên thanh menu chọn chức năng  “Giao Ca”.

            Giao ca

Chú ý: Cần kiểm tra các số liệu thống kê trên phần mềm cho đúng với thực tế phát sinh trước khi tiến hành “Đóng ca” vì sau khi đã bấm nút “Đóng ca” thì sẽ không thể chỉnh sửa được nếu xảy ra sai sót.

hotline