Câu hỏi thường gặp phần mềm

Thiết Đặt Thông Tin Dữ Liệu Cho Khách Sạn Mới Đăng Ký

 

Diễn tả: Thiết đặt các thông tin dữ liệu ban đầu cho khách sạn

Thao tác:

Sau khi đăng nhập thành công đối với những tài khoản mới đăng ký, hệ thống đã tự động setup số lượng phòng mặc định là 16 phòng gồm 4 tầng, mỗi tầng 4 phòng.

Màn hình sơ đồ phòng

Các thông số ban đầu cần thiết đặt bao gồm:

+ Thiết đặt phòng: Chỉnh sửa, thêm, xóa: số tầng, loại phòng theo nhu cầu của khách sạn

+ Cấu hình giá: Cầu hình các loại giá theo bảng giá của khách sạn

+ Minibar/dịch vụ: Thêm các dịch vụ của khách sạn

+ Thiết đặt hệ thống: Chỉnh sửa thông tin cơ sở, phân quyền nhân viên 

Thiết đặt số tầng/ khu vực:

Diễn tả: Thiết đặt số tầng tương ứng

Thao tác: Từ menu kích chuột vào mục “Thiết đặt phòng”

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để khai báo các loại phòng có trong khách sạn.

Thiết đặt số tầng/ khu vực: Mặc định hệ thống đang để 4 tầng, khách hàng có thể thêm  hoặc sửa  hoặc xóa  số tầng cho tương ứng với khách sạn.

Màn hình thiết đặt tầng

Thiết đặt loại phòng/ bàn:

Thao tác: Cũng từ giao diện “Thiết đặt phòng”

Thiết đặt loại phòng/ bàn: Mặc định hệ thống đang để 3 loại phòng, khách hàng có thể thêm  hoặc sửa  hoặc xóa  loại phòng cho tương ứng với khách sạn.

Thiết đặt loại phòng

Thiết đặt chi tiết phòng/ bàn

Thao tác: Cũng từ giao diện “Thiết đặt phòng”

Thiết đặt chi tiết phòng/ bàn: Mặc định hệ thống đang chia thành 4 tầng và có 4 phòng trong 1 tầng. Khách hàng có thể thêm  hoặc sửa  hoặc xóa  loại phòng cho tương ứng với khách sạn.

Thiết đặt phòng

Ghi chú

Tầng: Số phòng cần khai báo thuộc tầng nào thì ta chọn tầng đó.

Loại phòng: Số phòng cần khai báo thuộc loại phòng nào thì ta chọn loại phòng đó.

Mã: Nhập mã phòng tương ứng theo thiết kế của khách sạn

Tên phòng: Nhập tên phòng cần thiết lập.

ID thiết bị EMS: khai báo địa chỉ IP tĩnh của bộ điều khiển trung tâm hệ thống điện.

Khi phần mềm đăng ký sử dụng có tích hợp với hệ thống quản lý điện thông minh Ezibee thì ta sẽ khai báo dòng thông tin này. Còn nếu không thì bỏ qua.

Mỗi bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống quản lý điện sẽ có một địa chỉ IP tĩnh riêng.

Sau khi lắp đặt hệ thống sẽ được người lắp đặt quy định mỗi số phòng trong khách sạn sẽ được điều khiển bật tắt điện theo địa chỉ IP của bộ điều khiển trung tâm nào.

Cổng: Số cổng mặc định sẵn có của bộ điều khiển trung tâm hệ thống điện thông minh.

Khi phần mềm đăng ký sử dụng có tích hợp với hệ thống quản lý điện thông minh Ezibee thì ta sẽ khai báo dòng thông tin này. Còn nếu không thì bỏ qua.

Bộ điều khiển trung tâm sẽ có loại 04 cổng, bộ 08 cổng hoặc bộ 16 cổng.

Bộ 04 cổng sẽ có tác dụng đấu nối điều khiển điện cho 04 phòng khách sạn.

Bộ 08 cổng sẽ có tác dụng đấu nối điều khiển điện cho 08 phòng khách sạn.

Bộ 16 cổng sẽ có tác dụng đấu nối điều khiển điện cho 16 phòng khách sạn.

Trong mỗi bộ điều khiển trung tâm sẽ có các cổng để đấu nối dây điều khiển thiết bị điện đi theo từng số phòng cụ thể. Cái này sẽ do người thi công lắp đặt quy định.

VD: Bộ điều khiển trung tâm 04 cổng sẽ có 04 cổng để đấu nối đầu dây điều khiển cho 04 phòng khách sạn được người lắp đặt quy định như sau.

Bộ điều khiển trung tâm 04 cổng có địa chỉ IP là 192.168.1.245 sẽ được người lắp đặt quy định như sau:

Phòng 201 là cổng số 01

Phòng 202 là cổng số 02

Phòng 203 là cổng số 03

Phòng 204 là cổng số 04

Cài đặt xong về màn hình “Sơ đồ phòng” để xem kết quả.

hotline