Câu hỏi thường gặp phần mềm

Thống Kê Tổng Hợp

 

Diễn tả: Đưa ra báo cáo thống kê tổng hợp về tình hình kinh doanh, các khung giờ khách lưu trú nhiều nhất của khách sạn theo ngày, tuần, tháng và kỳ trước.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “Thống kê tổng hợp“.

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thống kê, ta chọn ngày cần xem thống kê rồi bấm “Thống kê” để đưa ra được bảng thống kê tổng hợp chung tình hình kinh doanh của khách sạn.

Thống kê tổng hợp

Ghi Chú:

Kỳ này: Là báo cáo kinh doanh của kỳ hiện tại

Kỳ trước: Là báo cáo tình hình kinh doanh của kỳ trước so với kỳ hiện tại.

Tỷ lệ khách đến: Là báo cáo các khung giờ khách lưu trú. Từ đó chủ đầu tư có thể đưa ra bài toán kinh doanh phù hợp hơn.

hotline