Câu hỏi thường gặp phần mềm

Thống Kê Trong Ngày

 

Diễn tả: Đưa ra báo cáo chi tiết tình trạng phòng, doanh thu trong ngày và tỉ lệ theo khung giờ của khách lưu trú. 

Thao tác: Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “Thống kê trong ngày “.

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thống kê, ta chọn ngày cần xem thống kê rồi bấm “Thống kê” để đưa ra được bảng thống kê tổng hợp trong 1 ngày kinh doanh của khách sạn.

Thống kê trong ngày

Ghi Chú:

Tình trạng phòng: Báo cáo số phòng hiện tại trong ngày hôm nay.

Doanh thu trong ngày: Báo cáo doanh thu chi tiết ngày hôm nay đặt được.

Theo loại phòng: Báo cáo các tỷ lệ các loại phòng

Tỷ lệ khách đến theo khung giờ: Là báo cáo các khung giờ khách lưu trú. Từ đó chủ đầu tư có thể đưa ra bài toán kinh doanh phù hợp hơn.

hotline