Câu hỏi thường gặp phần mềm

Cập Nhật Dịch Vụ Minibar – Chỉnh Sửa Dịch Vụ Mini Bar

 

Diễn tả: Cập nhật đồ uống minibar khi khách sử dụng.

Thao tác: Bấp đúp chuột trái vào phòng cần cập nhật dịch vụ.

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin đặt phòng.

- Ta bấm chọn nút ““ ở cột “ Dịch vụ “ phía sau tên mặt hàng cần cập nhật.

- Bấm nút “” ở phần thông tin dịch vụ phía sau tên mặt hàng để bỏ dịch vụ nào đó khi khách không sử dụng.

- Bấm “ Cập nhật” để hoàn tất việc thêm dịch vụ đồ uống minibar cho khách.

Cập nhật minibar/ dịch vụ

hotline