Câu hỏi thường gặp phần mềm

Quản Lý Kho

 

Diễn tả: Quản lý số lượng xuất nhập tồn của các mặt hàng đồ uống minibar

Thao tác: Trên thanh menu chọn “Quản Lý Kho “.

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin trong tính năng quản lý kho.

Quản lý kho

Tạo Phiếu Nhập Kho

Diễn tả: Tạo phiếu nhập kho.

Thao tác: Trên giao diện “Quản lý kho” ta chọn tính năng “Thêm phiếu”.

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tạo phiếu nhập kho.

Ta nhập số lượng, đơn giá các mặt hàng cần nhập kho vào ô “SL” và “Đơn giá”.

Bấm nút “Cập nhật” để hoàn tất việc tạo phiếu nhập kho.

Thêm phiếu nhập kho

Xem tồn kho

Click “Tồn kho” để xem hàng hóa còn tồn trong kho

Tồn kho

hotline