Câu hỏi thường gặp phần mềm

Thiết Đặt Minibar – Dịch Vụ

 

Diễn tả: Thiết đặt các mặt hàng đồ uống minibar, các loại dịch vụ có trong khách sạn.

Thao tác:

Từ thanh menu kích chuột vào mục “Cấu hình hệ thống”

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin thiết đặt hệ thống kích chuột vào mục “Thêm dịch vụ khác” để thiết đặt các danh mục minibar.

Thêm dịch vụ khác

Hệ thống sẽ hiển ra một bảng thông tin dịch vụ Minibar từ bảng này ta sẽ tiến hành khai báo các thông tin của mặt hàng cần thiết lập:

Thêm hàng hóa, dịch vụ

Ghi chú

Loại hàng hóa: Lựa chọn tên loại hàng đã setup bước 1.

Mã: Mã loại hàng hóa để tiện theo dõi.

Tên: Tên chi tiết loại đồ uống

Đơn vị: Đơn vị tính vd: lon, cái, chai…

Giá: Giá của loại đồ uống

Nhập giá: Chức năng dành cho các loại hàng hóa, dịch vụ mà khi khách sử dụng mình có thể thay đổi được, khi tích vào ô nhân viên có thể thay đổi loại giá khác cho tương ứng với dịch vụ khách sạn đưa ra.

Thời gian: Chức năng dành cho các loại hàng hóa tính giờ như vé massage, vé vui chơi…

hotline