Câu hỏi thường gặp phần mềm

Tìm Kiếm Lịch Sử Khách Đã Lưu Trú

 

Diễn tả: Tìm kiếm thông tin về khách đã lưu trú tại khách sạn.

Thao tác: Trên thanh menu chọn “ Danh sách thuê phòng”.

Danh sách thuê phòng

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tìm kiếm thông tin về khách
  • Ta nhập các thông tin cần tìm kiếm về khách như: thời gian khách ở, số phòng
  • Bấm nút “ Tìm kiếm” để đưa ra nội dung thông tin cần tìm kiếm
  • Double click vào từng phiếu để xem chi tiết phiếu.
hotline