Câu hỏi thường gặp phần mềm

Thanh Toán – Check Out Cho Phòng

 

Diễn tả: Thanh toán và check out cho phòng khi khách có yêu cầu trả phòng.

Thao tác: Bấp đúp chuột trái vào phòng cần check out.

- Hệ thống sẽ hiển thị ra bảng thông tin đặt phòng của khách với đầy đủ tiền phòng và các khoản dịch vụ khách đã sử dụng trong quá trình lưu trú tại khách sạn.

- Bấm nút “ Thanh Toán” để thanh toán hóa đơn cho phòng.

- Hệ thống hiện Bảng thông tin phòng, và thông tin thanh toán cho khách.

Màn hình thanh toán

Lưu ý: Trước khi tiến hành thanh toán hóa đơn trên phần mềm phải chắc chắn rằng số tiền được thanh toán là đúng với thực tế. Bời khi đã thanh toán hóa đơn rồi sẽ không sửa lại được nếu có sai sót xảy ra.

Sau khi đã được thanh toán nguồn điện trên phòng ngay lập tức sẽ bị ngắt và phòng sẽ được hiển trị trạng thái phòng là bẩn chưa được dọn.

Trạng thái phòng sau khi thanh toán

hotline