5 Cách để cải thiện dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn

Với mọi thứ mà năm qua đã mang lại, hoàn toàn có thể dự đoán (và bình thường) rằng một số điều cơ bản đã giảm xuống nhưng khi công suất thuê bắt đầu tăng lên và những điều cơ bản không được đưa trở lại nhanh chóng, nhà nghỉ, khách sạn của bạn có thể bắt đầu thấy tiêu cực hơn đánh giá hơn bình thường; và vì các đánh giá tổng thể đều giảm, nên có thể khó hơn nhiều để tìm ra hàng loạt các đánh giá tiêu cực, đẩy bạn xuống danh sách và khó tăng tỷ lệ lấp đầy của bạn với tỷ lệ tương đương (hoặc tốt hơn) so với thị trường.

hotline