Quản lý khách sạn là gì?

Đối với các chủ khách sạn, quản lý khách sạn không phải là một khái niệm mà là nhiều khái niệm gắn liền với nhau dưới một chiếc ô. Thật khó để thực sự nói rằng bạn đã thành thạo quản lý khách sạn khi đi kèm với một loạt các vai trò và trách nhiệm như vậy. Có thể thích nghi, đáp ứng những thách thức và đặt mình vào quy mô phát triển cá nhân là rất quan trọng đối với người quản lý khách sạn.

hotline