Xây dựng quy trình nhận phòng chuẩn giúp tăng dịch vụ cho nhà nghỉ, khách sạn

Việc khách đến và nhận phòng tại nhà nghỉ hay khách sạn của bạn là phần quan trọng nhất trong hành trình phục vụ khách hàng của họ. Bạn muốn họ bước vào và cảm thấy được công nhận, theo dõi và quan trọng nhất là được chào đón. Đây là ấn tượng đầu tiên của họ về tài sản của bạn.

hotline