Cách quản lý các các bên phân phối để tăng doanh thu cho nhà nghỉ, khách sạn của bạn

Rõ ràng là nếu các nhà bán buôn gộp mức giá theo gói hoặc chuyển về chỉ cung cấp mức giá thông qua các đại lý du lịch bán lẻ, thì tất cả sẽ tốt nhưng các khách sạn bây giờ không có sự sang trọng này. Nó cũng không đơn giản như cắt đứt mọi quan hệ với người bán buôn hoặc bỏ qua họ như một lựa chọn phân phối. Chúng vẫn có thể cực kỳ có giá trị đối với khách sạn của bạn về việc bán một lượng lớn hàng tồn kho của bạn một cách đáng tin cậy.

hotline