Chiến lược phân phối nhà nghỉ, khách sạn của bạn và cách nó tác động đến doanh số bán hàng

Thực hiện một chiến lược bán hàng thành công đòi hỏi bạn phải có một chiến lược phân phối hiệu quả . Các nhà điều hành khách sạn phải kết nối với các chuyên gia trong ngành cũng như các đại lý để bán phòng của họ cho số lượng người tối đa trong nhiều phân khúc thị trường mục tiêu.

hotline